0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Gehele bedrijfsproces automatiseren


Fiscale- en administratieve werkzaamheden automatiseren

Accountancy software is de Engelse benaming voor ‘boekhoudsoftware’ en daarmee software die is geschreven om verschillende boekhoudkundige taken te kunnen uitvoeren. Ondernemers of administrateurs voegen de financiële gegevens van het bedrijf in, en deze worden door het programma verwerkt. Accountancy software is verbonden met het internet. Dit betekent dat gebruikers op elke moment, vanaf elke locatie met een laptop, pc, tablet of zelfs mobiele telefoon kunnen inloggen, mutaties kunt opvoeren of rapportages kunt inzien.

De meeste accountancy softwareprogramma’s bestaan uit standaardpakketten die uit te breiden zijn met specifieke software, zodat min of meer gepersonaliseerde pakketten ontstaan die precies aansluiten op de bedrijfsbehoeften. Accountancy software wordt altijd online uitgevoerd, waardoor de gegevens direct en geautomatiseerd ontvangen en bijgewerkt worden. Afhankelijk van de bedrijfsbehoeften kan de accountancy software uitgebreid of minder uitgebreid zijn, maar het principe is gelijk: gegevens worden geautomatiseerd verwerkt en verzonden, en cijfers worden inzichtelijk gemaakt in een dashboard. Accountancy software is een zeer efficiënte methode om de boekhouding, facturering en loonadministratie te voeren. Met als voordeel dat er altijd over realtime financiële rapportages beschikt kan worden.

Online boekhouden zonder zelf accountancy software te kopen

VRB Adviesgroep werkt met AFAS-software voor haar bedrijfsprocessen. Dit heeft voor onze cliënten onder andere als voordeel dat ze kunnen aansluiten zonder aankoop van een eigen online boekhoudprogramma. Onze cliënten krijgen een eigen online omgeving (Portal) waarbinnen de administratie kan worden opgevoerd. De stukken worden automatisch verwerkt. Jaarstukken, aangiften en loonstroken worden door VRB Adviesgroep in het portal klaargezet. Met een druk op de knop verstuurt u de stukken vervolgens zelf naar de betreffende personen of instanties.

Heeft u zelf al accountancy software dan kunt u VRB Adviesgroep toestemming geven om mee te kijken. Uw boekhouder voert dan controlerende en adviserende taken uit.

VRB Adviesgroep, accountancy software en uw bedrijf

De taak van een boekhouder bestaat uit meer dan het verwerken van cijfers alleen. VRB Adviesgroep is een partner die ondernemers bijstaat op administratief-, juridisch- en fiscaal vlak. Doordat administratieve processen vandaag de dag grotendeels automatisch verlopen is er meer ruimte om ondernemers te begeleiden en te adviseren. De rol van uw boekhouder is met de komst van accountancy software verschoven van uitvoerend administrateur naar controlerend en adviserend specialist.

De snelheid waarbij accountancy software cijfers verwerkt en bedrijfsprocessen koppelt zorgt ervoor dat bedrijfs- of fiscaal advies op de meest actuele status van toepassing is. Werkt u met uw eigen accountancy software dan kunt u VRB Adviesgroep toestemming geven om mee te kijken. U voert zelf uw online administratie uit. Uw VRB Adviesgroep-boekhouder voert de controlerende en adviserende taken uit terwijl uw VRB Adviesgroep-adviseur zorgt voor de controle en het onderteken van de jaarstukken.

Aantrekkelijk VRB Adviesgroep concept

VRB Adviesgroep biedt cliënten een aantrekkelijk concept in de vorm van het geautomatiseerd en gratis verzorgen van de boekhouding. Wij adviseren en informeren ondernemers en verzorgen belastingaangiften en jaarrekeningen. Wilt u weten hoe dit gratis concept ook voor u werkt? Wilt u meer weten over onze administratieve dienstverlening, over bedrijfsadministratie software of AFAS Software, neem dat contact met ons op. Tijdens kantoortijden kunt u ons telefonische bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

Direct aanvragen

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead