0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Een Beheer BV kent verschillende voordelen


VRB Adviesgroep snapt hoe een Beheer BV werkt!

Een Beheer BV of Holding BV is een rechtsvorm waarbij de holding een of meerdere dochterondernemingen in beheer heeft. Deze constructie heeft bepaalde fiscale voor- en nadelen. Een Holding BV of Beheer BV heeft als voordeel dat verschillende activiteiten gescheiden binnen de diverse BV’s kunnen worden ondergebracht om kapitaalrisico te spreiden. De holding is daarbij de vennootschap die gezien kan worden als moederonderneming. Binnen de holding vallen dus meerdere BV’s. Dit heeft een groot aantal voordelen op het gebied van kapitaalbescherming. Mocht één van de BV’s failliet gaan, dan kan geen beroep worden gedaan op het kapitaal van de holding of andere BV’s binnen de holding.

Is een Beheer BV geschikt voor u?

Ook uw onderneming met BV als rechtsvorm kan wellicht profiteren van de voordelen van een holdingstructuur. Of een Holding BV of Beheer BV werkelijk geschikt voor u is, kan samen met fiscaal juristen in kaart worden gebracht. De materie is te specialistisch en diepgaand om hier snel op te kunnen sommen. Ook op fiscaal gebied zijn er veel variaties die van toepassing kunnen zijn. Een analyse, samen met een fiscaal jurist uitgevoerd, is de beste stap om te ontdekken of een Beheer BV of Holding BV de meest verstandige stap voor u is. Wilt u weten of een Beheer BV een goede keus is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wat doet een Beheer BV?

Een Beheer BV is een onderneming waar net zo gewerkt moet worden als in elk ander bedrijf om winst te maken. Maar de rechtsvorm heeft een aantal fiscale voordelen. De rechtsvorm Beheer BV of Holding BV verkleint risico op kapitaalverlies. Bij een BV zonder holding wordt winst aan de aandeelhouder(s) uitgekeerd. De aandeelhouder(s) lopen het risico dat bij claim of faillissement reserves verloren gaan. Bij een holding kunnen winstreserves overgeheveld worden naar een zuster holding, zodat het kapitaal uit de risicosfeer wordt gehaald. Het is toegestaan om deze winstreserve als werkkapitaal te gebruiken wanneer dit nodig of gewenst is. Een holding kan dienstdoen als onroerendgoedmaatschappij. Bedrijfspanden die binnen de holding vallen kunnen op dezelfde manier als overheveling van winstreserve beschermd worden.

 

 

 

Voordelen Beheer BV

Een Beheer BV of Holding BV, beheert de aandelen van een andere (Werk) BV. De Beheer BV of Holding BV is de moeder en de Werk BV is de dochter. Bij deze constructie is deelnemingsvrijstelling van toepassing zodat de winst waarover in de dochter BV belasting is betaald, belastingvrij mag worden uitgekeerd aan de Beheer BV. Ook wordt de Holding B.V. uitgesloten van de winstbelastingen die al op de dochtermaatschappij van toepassing waren. Met deze constructie kan bij verkoop van een BV belasting worden vermeden wanneer de opbrengst van de verkoop naar uw holding wordt overgebracht.

 

Plan een vrijblijvende afspraak

Wilt u meer informatie over de holdingstructuur? Wilt u eens met een van onze fiscalisten in gesprek of een dergelijke structuur bij uw onderneming past? Dan plannen we graag een vrijblijvende afspraak voor u in. Voor meer informatie zijn we tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead