0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Bepaal het optimale DGA salaris


Onze adviseurs helpen u graag verder

VRB Adviesgroep tracht voor iedere cliënt het zogenaamde ‘optimale DGA salaris’ te berekenen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Dit optimale DGA salaris bestaat uit een bruto salaris waarbij rekening wordt gehouden met optel- en aftrekposten van de DGA in privé. Het belastbaar inkomen van de betreffende DGA wordt dan zo berekend dat dit belastbaar inkomen niet uitstijgt boven het 42% tarief in de inkomstenbelasting. De eventuele hypotheekrenteaftrek voor de DGA wordt vervolgens verrekend tegen 52%.

Hoogte DGA salaris bepalen

Omdat de DGA een dienstbetrekking heeft met zijn BV moet hij rekening houden met het DGA salaris middels het gebruikelijk loon. Voor het bepalen van de hoogte van dit DGA salaris of gebruikelijk loon past de Belastingdienst in een aantal gevallen de afroommethode toe. Bij de afroommethode bepaalt de belastingdienst de hoogte van het DGA salaris als volgt. De opbrengsten van de onderneming worden verminderd met de kosten, lasten en afschrijvingen. Het DGA salaris of gebruikelijk loon stelt de inspecteur dan vast op 70% van deze omzet verminderd met de kosten en lasten. Op deze manier wordt de DGA eigenlijk de loonbelasting ‘ingeduwd’. Onder omstandigheden loont het echter de moeite om bij de belastingdienst te betogen dat een lager DGA salaris redelijk is. De afroommethode mag namelijk niet worden toegepast wanneer de DGA werknemers in dienst heeft en hierdoor niet enkel zelf verantwoordelijk is voor de gerealiseerde omzet en winst. Wanneer de afroommethode niet van toepassing is, mag de hoogte van het DGA salaris ook worden bepaald door aan te knopen bij andere salarissen van vergelijkbare werknemers in zelfde functies bij andere bedrijven.

Inspecteur

Ook bij deze methode hebben zowel de inspecteur als de DGA mogelijkheden om aannemelijk te maken dat de hoogte van het DGA salaris te laag dan wel te hoog is. De inspecteur heeft de mogelijkheid te bewijzen dat ter zake van soortgelijke dienstbetrekkingen, niet zijnde die tussen DGA’s en BV’s, een hoger salaris gebruikelijk is. Het DGA salaris wordt dan gesteld op 70% van het door de inspecteur verdedigde zakelijke salaris. De DGA heeft de mogelijkheid aannemelijk te maken dat ter zake van soortgelijke dienstbetrekkingen – niet zijnde die tussen DGA’s en BV’s – een lager DGA salaris gebruikelijk is.

Bepaling DGA salaris

Daarnaast kan het DGA salaris bijvoorbeeld ook lager liggen indien de dienstbetrekking niet voor een geheel jaar heeft geduurd of indien in deeltijd wordt gewerkt. Ook wanneer slechts vermogensbeheeractiviteiten worden verricht zoals in het geval van een Stamrecht BV pleegt het DGA salaris of gebruikelijk loon lager te worden vastgesteld. Ten slotte kan een slechte financiële positie van de vennootschap een zakelijke reden zijn om het DGA salaris van de aanmerkelijk belanghouder lager vast te stellen. Al met al zijn er dus voldoende mogelijkheden om het salaris van de DGA fiscaal op een acceptabel en gewenst niveau te zetten zodat hierdoor zoveel mogelijk winst resteert in de BV.

VRB Adviesgroep helpt u verder

Wilt u ook uw optimale DGA salaris laten bepalen? Maak dan vrijblijvend een kosteloze afspraak met één van onze belastingadviseurs, zij adviseren u graag. Bellen kan via het telefoonnummer 0346 – 555 797. Onze medewerkers staan u graag te woord en beantwoorden al uw vragen.

© 2021 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead