0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Pensioen in eigen beheer


Wet en Regelgeving Pensioen BV

Directeur-grootdeelaanhouders (DGA’s) hadden altijd de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen terwijl normale werknemers verplicht waren dit bij een bank (banksparen) of verzekeraar onder te brengen. Pensioen in eigen beheer is sinds enige tijd afgeschaft en Pensioen BV’s kunnen dan ook niet meer worden opgericht. DGA’s kunnen nu enkel nog pensioen bij een verzekeraar of bank opbouwen.

Een Pensioen BV was een speciaal opgerichte BV ten gunste van een pensioenregeling van een DGA. Het voordeel van een Pensioen BV was dat de pensioenopbouw buiten kapitaalrisico bleef van de onderneming. Pensioen BV’s DGA’s in eigen beheer is per 1 april 2017 afgeschaft. Voor bestaande pensioenvoorzieningen is destijds een overgangsregeling getroffen.

Pensioen BV na 1 april 2017

Na het afschaffen van het pensioen in eigen beheer, de Pensioen BV, en de herziening op het pensioenstelsel, zijn alternatieven ingesteld vanuit de overheid. De Oudedagsbestemmingsreserve (OBR) voorziet in sparen tegen een vast percentage. Op pensioendatum wordt het gespaarde kapitaal herrekend naar een uitkering. Dit heeft als nadeel dat de uiteindelijke uitkering niet vast staat. Bij het OBR kan jaarlijks een deel van het loon gereserveerd worden met als doel dit aan te wenden voor het bedingen van een lijfrente of uitkeringen gedurende 20 jaren vanuit de eigen BV. Een derde optie was afkoop.

Met ingang van 1 april 2017 kan dus gekozen worden voor afkoop van het pensioen, voor omzetting in oudedagsverplichting bij de eigen BV, of voor het handhaven van het ‘pensioen in eigen beheer’. Bij de laatste optie is verdere opbouw van pensioen niet meer mogelijk. Door oprenten nemen de opgebouwde pensioenrechten nog wel jaarlijks wat toe. Voor ingegane pensioen in eigen beheer heeft de wetswijziging geen invloed op de uitkering.

Alternatief voor Pensioen BV

Een alternatief voor de Pensioen BV kan zijn om vermogen op te bouwen in de vorm van een spaar- of beleggingsrekening. Deze kent een ruime beleggingsvrijheid. De overeengekomen rente wordt daadwerkelijk uitbetaald en bij overlijden vervalt het gespaarde vermogen aan de nabestaanden. Een ander optie is een lijfrenteproduct maar ook het aflossen van de hypotheek zodat er later minder financiële verplichtingen zijn, kan een optie zijn.

 

 

Laat u goed adviseren

Met de gewijzigde regelgeving rondom Pensioen BV zijn veel vragen ontstaan, maar geen vragen die onbeantwoord hoeven te blijven. Bent u geïnteresseerd in een Pensioen BV zoals dat voorheen mogelijk was, dan kunnen we samen met u kijken welk alternatief het best bij uw wensen en positie aansluit. Of mogelijke alternatieven voor u optimaal redeneren, daarover adviseren wij u graag. Voor meer informatie zijn we tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead