BV oprichten


De BV is als rechtsvorm nog steeds bijzonder populair voor MKB-bedrijven in Nederland. Het is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid en daarmee een ‘zelfstandig drager van rechten en plichten’. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een eenmanszaak worden de bedrijfsactiviteiten nu vanuit de BV gedreven en komt de oprichter – in de meeste gevallen – ook in loondienst bij zijn eigen BV. De ondernemer draagt dus loonbelasting af over zijn salaris en over de winst dat resteert in de BV betaalt de BV vennootschapsbelasting (VpB).

Voor meer informatie over de verschillende rechtsvormen en de voordelen van de BV kunt u deelnemen aan de kosteloze informatiebijeenkomst: ‘Van eenmanszaak naar BV’. Deze bijeenkomst wordt wekelijks gehouden op het kantoor van de VRB Adviesgroep in Utrecht.

Naast de notariële oprichting kan VRB u ook behulpzaam zijn bij alle verdere fiscale werkzaamheden die behoren bij het oprichten van een BV zoals het opstellen van verschillende overeenkomsten. Ook kan VRB  na de oprichting de complete boekhouding voor uw BV verzorgen.

Wilt u direct een BV laten oprichten dan is dat ook mogelijk via de volgende link: ‘BV oprichten door de VRB Adviesgroep’.