0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Rechtsvormen en de aansprakelijkheid


Ondersteuning bij uw rechtsvorm

Iedere rechtsvorm heeft een mate van aansprakelijkheid die van invloed is op de bedrijfsvoering. Het is goed om te weten wat de verschillen in aansprakelijkheid precies inhoudt voordat u een keuze maakt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij de hoofdelijke aansprakelijkheid is de ondernemer in privé met zijn gehele vermogen aansprakelijk. Hierdoor draagt hij hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle schulden en problemen die zijn onderneming aangaan. Immers, de ondernemer drijft de onderneming ‘voor eigen rekening en risico’. Indien de onderneming onverhoopt in faillissement raakt dan gaat de ondernemer in privé ook failliet aangezien hij hoofdelijk aansprakelijk is. Het privé- en het ondernemingsvermogen zijn niet van elkaar gescheiden.

Voorbeeld:

    De heer x en de heer y drijven beiden de onderneming x en y VOF. De heer x heeft zijn oog laten vallen op een nieuwe BMW en schaft deze auto aan op naam van x en y VOF. Een maand later kan x en y VOF niet meer aan haar verplichtingen voldoen. De crediteuren van de VOF richten zich tot de meest vermogende vennoot van de VOF, de heer y. De heer y is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden betreffende x en y VOF en de crediteuren kunnen alle schulden inclusief de openstaande schuld van de nieuwe BMW die de heer x heeft besteld op de heer y verhalen.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Ook met een BV blijven de bestuurders van deze BV niet altijd buiten de aansprakelijkheid. Indien een bestuurder nalatig is of van wanbeleid kan worden beticht dan ‘kijkt men door de BV heen’ en kan de bestuurder in privé wel degelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt bestuurdersaansprakelijkheid genoemd.

Voorbeeld:

    Een voorbeeld van wanbeleid wat leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid, is dat een bestuurder vlak voor een dreigend faillissement bedragen overboekt naar zijn privé rekening en hiermee het bedrijf en de crediteuren van het bedrijf benadeeld. Ook het op andere manieren benadelen van het bedrijf en/of de schuldeisers van het bedrijf kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Zo kan een wanordelijke boekhouding, een niet tijdige belastingaangifte of het onjuist of te laat opstellen en deponeren van de jaarrekening, leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

 

 

Aansprakelijkheid rechtsvormen

Samenvattend kan worden gesteld dat een ondernemer die een onderneming drijft vanuit een natuurlijk persoon (eenmanszaak / VOF), in privé veel risico’s loopt doordat de ondernemer in privé hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de risico’s van zijn onderneming. Wanneer een ondernemer zijn onderneming drijft vanuit een BV dan zijn de risico’s voor de ondernemer in
privé beperkt. De bedrijfsrisico’s en aansprakelijkheden zullen in eerste instantie volledig binnen de BV blijven. Maar is er sprake van mis-management dan is het mogelijk dat de onderneming alsnog aansprakelijk gesteld kan worden.

 

VRB Adviesgroep helpt u verder

Graag beantwoorden wij al uw vragen. Voor het maken van een kosteloze afspraak of deelname aan één van onze informatieve bijeenkomsten kunt u contact met ons opnemen. Onze adviseurs staan tijdens kantoortijden voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer: 0346 – 555 797. Bestel tevens ons gratis boek: “Van Eenmanszaak naar BV” waarin dieper op deze en andere ondernemersonderwerpen worden ingegaan.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead