0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Managementovereenkomsten vragen om zorgvuldigheid


Leg afspraken goed vast

Een managementovereenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten tussen een vennootschap en een bestuurder, directeur of manager. Het is mogelijk om een overeenkomst te sluiten in de vorm van een arbeidsovereenkomst, en in de vorm van een managementovereenkomst.

Waarvoor dient een managementovereenkomst?

Een managementovereenkomst is een overeenkomst tussen een bestuurder en de werkmaatschappij, maar ook tussen een holding en een werkmaatschappij. De overeenkomst heeft voornamelijk betrekking op arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten. Een managementovereenkomst is een overeenkomst die gezien kan worden als een overeenkomst van opdracht tussen een vennootschap en een andere (rechts)persoon die als directie/bestuur wordt ingehuurd. In de managementovereenkomst wordt vastgelegd tegen welke voorwaarden de samenwerking geschiedt.

Waar moet een managementovereenkomst aan voldoen?

Een managementovereenkomst mag geen verkapte arbeidsovereenkomst zijn. Is dit wel zo dan heeft dit fiscale gevolgen. Bij het opstellen van een managementovereenkomst moet rekening gehouden worden met het feit dat het ondubbelzinnig niet gaat om een arbeidsovereenkomst.

In een managementovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd rondom bevoegdheden en verplichtingen. Ook wordt de looptijd en vergoeding omschreven en wie inhoudingsplichtig is voor de af te dragen belastingen, bijvoorbeeld loonbelasting.

Managementovereenkomst beëindigen

Met wederzijds goedvinden kan een managementovereenkomst beëindigd worden. Is het besluit eenzijdig dan moet een procedure tot ontbinding van de overeenkomst worden gestart. Is er ook een arbeidsovereenkomst, dan zal deze ook beëindigd moeten worden.

VRB Adviesgroep kan u helpen

Managementovereenkomsten vragen om zorgvuldigheid vanwege de fiscale gecompliceerdheid die kan ontstaan bij het maken van fouten. Het gaat bij managementovereenkomsten om grote belangen tussen bestuurders en de vennootschap. Deskundig advies en begeleiding in de vorm van maatwerk is bij een managementovereenkomst onmisbaar. De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij op de op het gebied van ondernemingsrecht, contractrecht en een juridische helpdesk. Samen met de VRB Adviesgroep belastingadviseurs en onze boekhouders die bedrijven ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding is VRB Adviesgroep een partner die adviseert en ontzorgt.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead