Op werkdagen bereikbaar
tussen 08:00 en 20:00 uur

0346 - 555 797

Managementovereenkomsten vragen om zorgvuldigheid


Leg afspraken goed vast

Een managementovereenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten tussen een vennootschap en een bestuurder, directeur of manager. Het is mogelijk om een overeenkomst te sluiten in de vorm van een arbeidsovereenkomst, en in de vorm van een managementovereenkomst.

Waarvoor dient een managementovereenkomst?

Een managementovereenkomst is een overeenkomst tussen een bestuurder en de werkmaatschappij, maar ook tussen een holding en een werkmaatschappij. De overeenkomst heeft voornamelijk betrekking op arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten. Een managementovereenkomst is een overeenkomst die gezien kan worden als een overeenkomst van opdracht tussen een vennootschap en een andere (rechts)persoon die als directie/bestuur wordt ingehuurd. In de managementovereenkomst wordt vastgelegd tegen welke voorwaarden de samenwerking geschiedt.

Referenties


Waarom ondernemers voor VRB kiezen


Specialist in het omzetten van eenmanszaken naar een BV

Vooruitstrevend in ‘ROBOTIC ACCOUNTING’

WINNAAR van
‘AFAS AWARD’ en aangesloten bij RB en NOAB

Actuele cijfers in uw ‘PERSOONLIJKE DASHBOARD’

Persoonlijk en hoogwaardig fiscaal advies

Maak kennis met juridisch specialist Fons


Fons snapt hoe een managementovereenkomst werkt!

VRB Adviesgroep heeft 40 medewerkers in dienst met allen een financieel, fiscaal en of juridische achtergrond. Wilt u meer informatie? Wilt u eens met een van onze fiscalisten in gesprek? Dan plannen we graag een vrijblijvende afspraak voor u in. Voor meer informatie zijn we tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

Wij nemen graag contact met u op, vul onderstaande formulier in.

Waar moet een managementovereenkomst aan voldoen?

Een managementovereenkomst mag geen verkapte arbeidsovereenkomst zijn. Is dit wel zo dan heeft dit fiscale gevolgen. Bij het opstellen van een managementovereenkomst moet rekening gehouden worden met het feit dat het ondubbelzinnig niet gaat om een arbeidsovereenkomst.

In een managementovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd rondom bevoegdheden en verplichtingen. Ook wordt de looptijd en vergoeding omschreven en wie inhoudingsplichtig is voor de af te dragen belastingen, bijvoorbeeld loonbelasting.

Managementovereenkomst beëindigen

Met wederzijds goedvinden kan een managementovereenkomst beëindigd worden. Is het besluit eenzijdig dan moet een procedure tot ontbinding van de overeenkomst worden gestart. Is er ook een arbeidsovereenkomst, dan zal deze ook beëindigd moeten worden.

VRB Adviesgroep kan u helpen

Managementovereenkomsten vragen om zorgvuldigheid vanwege de fiscale gecompliceerdheid die kan ontstaan bij het maken van fouten. Het gaat bij managementovereenkomsten om grote belangen tussen bestuurders en de vennootschap. Deskundig advies en begeleiding in de vorm van maatwerk is bij een managementovereenkomst onmisbaar. De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij op de op het gebied van ondernemingsrecht, contractrecht en een juridische helpdesk. Samen met de VRB Adviesgroep belastingadviseurs en onze boekhouders die bedrijven ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding is VRB Adviesgroep een partner die adviseert en ontzorgt.

Kosteloze aanvragen

© 2019 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead