0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Fiscale regel- en wetgeving eenmanszaak


Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Met een eenmanszaak bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting en betaalt u als ondernemer inkomstenbelasting over de winst die u met de eenmanszaak realiseert. U kunt gebruikmaken van ondernemersfaciliteiten zodra u aan het urencriterium van 1225 uren per jaar voldoet.

Fiscale voordelen van een eenmanszaak.

De Belastingdienst stelt eisen aan het voeren van een boekhouding, het verrekenen en afdragen van BTW en het voeren van een salarisadministratie wanneer u personeel in dienst heeft. Wanneer u een eenmanszaak start heeft u in de meeste gevallen recht op startersaftrek, zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve en MKB winstvrijstelling. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor investeringsaftrek en meewerkaftrek voor een partner die tenminste 10 uur per week binnen het bedrijf meewerkt.

Aftrekposten

Alle kosten die zakelijk gemaakt worden binnen de eenmanszaak ten behoeve van het bedrijf, zijn aftrekbaar van de winst. Daarbij gaat het om kosten om uw bedrijf te voeren zoals huur, telefoonkosten, marketingkosten, trainingen, vakliteratuur, auto- en/of vervoerskosten, enz. Voldoet u met de eenmanszaak aan het urencriterium van 1225 gewerkte uren per jaar, dan kunnen de fiscale aftrekposten startersaftrek, zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve en MKB winstvrijstelling worden meegenomen. Dit urencriterium moet u ook in het eerst jaar halen, om in het startjaar gebruik te maken van de fiscale aftrekposten.

 

Meer informatie

Een eenmanszaak heeft als voordeel dat u deze eenvoudig kunt starten en zelf uw eigen baas bent. Juridisch gezien bestaat er geen verschil tussen zakelijke- en privévermogen. U bent verplicht een boekhouding te voeren en deze een aantal jaar te bewaren. Heeft u voornemens een eenmanszaak op te richten? VRB Adviesgroep kan u helpen. De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij op het gebied van ondernemingsrecht en een juridische helpdesk. Samen met de VRB Adviesgroep belastingadviseurs en onze boekhouders die bedrijven ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding is VRB Adviesgroep een partner die adviseert en de fiscale zorgen van starters wegneemt.

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead