0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid


VRB Adviesgroep vertelt u graag alles over de maatschap aansprakelijkheid

Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen ondernemers (ook wel maten genoemd) met hetzelfde beroep. Ze werken binnen één onderneming, maar wel met elk hun eigen praktijk. Bij een maatschap is elke maat verantwoordelijk voor de schulden die zelf wordt aangegaan én voor een evenredig deel voor de schuld van het maatschap. Om de afspraken goed vast leggen, stellen de maten samen een maatschapsovereenkomst op die notarieel wordt vastgelegd.

Welke aansprakelijkheid hebben maten binnen een maatschap?

Wordt er gekozen voor een maatschap, dan zijn maten elk afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die ze zelf binnen maken. Voor een evenredig deel zijn ze aansprakelijk voor de schulden van het maatschap. Maar er is een grijs gebied. Er is jurisprudentie bekend waarbij de Hoge Raad heeft bepaald dat de maten in een maatschap hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het geheel van de schade geleden door beroepsfouten van één van de maten.

‘Gelet op het feit dat een maatschap geen rechtspersoonlijkheid heeft’, zo stelde het gerechtshof, ‘zijn de individuele maten jegens de wederpartij persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst die de wederpartij met de maatschap heeft gesloten. Indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht gesloten met de maatschap, dan is iedere maat die op het moment van het aanvaarden van de opdracht lid is van de maatschap, jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor het geheel. De aansprakelijkheid van de maat jegens de contractuele wederpartij blijft bestaan indien de maat uittreedt.’

 

 

Toetredende en aftredende maten

Het kan voorkomen dat er een nieuwe maat toetreedt tot de maatschap. De nieuwe maat is uitsluitend aansprakelijk voor schulden die ontstaan na toetreding. Wanneer een maat uittreedt blijft deze hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan ten tijde van zijn of haar deelname aan de maatschap.

Aansprakelijkheid beperken

Wanneer de maatschap groeit of om andere redenen het beperken van aansprakelijkheid beperken gewenst is, is een maatschap omzetten naar een BV een optie.

VRB Advies en uw maatschap

Heeft u voornemens een maatschap op te richten? Of wilt u een maatschap omzetten naar een BV? VRB Adviesgroep kan u helpen. De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij op de op het gebied van ondernemingsrecht met een juridische helpdesk. Samen met belastingadviseurs van VRB Adviesgroep en onze boekhouders die bedrijven ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding is VRB Adviesgroep een partner die adviseert en zorgen wegneemt.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead