0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Vennootschap onder firma akte


Voorkom juridische problemen

Een Vennootschap onder Firma (VOF) is een samenwerkingsverband tussen vennoten waarbij elk van de vennoten hoofdelijk aansprakelijk is. Als vennoot gaat u dus feitelijk een bedrijf aan met andere ondernemers. Binnen een vennootschap is het voor alle vennoten verplicht om iets in te brengen. Dat ‘iets’ kan kapitaal zijn, maar ook kennis, goederen en arbeid.

Om tijdens het ondernemen, of achteraf, juridische problemen te voorkomen kan een VOF contract worden opgesteld. In een VOF contract leggen vennoten de afspraken vast die ze samen overeenkomen. Met name het vastleggen van de aansprakelijkheid is verstandig om vast te leggen. Het is vennoten toegestaan om onderling afspraken te maken over de verdeling van aansprakelijkheid. Hoewel dit niet verplicht is, is het verstandig deze afspraken wel via de notaris vast te leggen.

Wat moet er in een VOF contract staan?

Afspraken die in een vennootschapscontract worden vastgelegd zijn minimaal de naam en inbreng van de vennoten, de voorgenomen duur van de samenwerking, winst- en verliesverdeling en het uittreden en toetreden van vennoten.

Afspraken over aansprakelijkheid

Bij schulden die ontstaan uit de activiteiten van de VOF zullen schuldeisers eerst proberen of de VOF aan de verplichtingen kan voldoen. Blijken de activa onvoldoende dan kunnen de vennoten met hun privévermogen aansprakelijk worden gesteld. Het is toegestaan dat door een of meerdere vennoten met voldoende privévermogen de schuld wordt voldaan, en de onderlinge schuld op basis van onderlinge afspraken wordt vereffend. Ook deze afspraken kunnen worden opgenomen in het VOF contract.

 

 

Neem contact op met onze experts

Heeft u voornemens om een VOF op te richten en wilt u meer weten over het opstellen van een vennootschapscontract? VRB Adviesgroep kan u helpen met passend advies bij uw situatie. De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij op de op het gebied van ondernemingsrecht en een juridische helpdesk. Samen met belastingadviseurs en boekhouders van VRB Adviesgroep ondersteunen wij bedrijven bij hun (geautomatiseerde) boekhouding. VRB Adviesgroep is een goede sparringspartner die bedrijven bijstaat met kundig advies en raad op maat.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead