0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Ontbinden BV


Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

Een BV die geen toegevoegde waarde meer heeft, kan worden opgeheven of geliquideerd. Er mogen geen crediteuren meer zijn indien een BV wordt opgeheven en na het opstellen van een eind balans kunnen eventuele reserves aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Vervolgens wordt de BV uitgeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Een BV opheffen wordt door de aandeelhouders besloten. Hoe ze dit moeten doen staat vaak in de statuten omschreven. Dit besluit en het moment van uitvoering wordt door aandeelhouders genomen tijdens de algemeen ledenvergadering. Dit is mogelijk zonder overleg met of het in kennisstellen van crediteuren. Na overeenstemming van het besluit houdt de BV direct op te bestaan en verkeerd in liquidatie. Na beëindigen volgt een inschrijving van de liquidatie in het Handelsregister van de KvK door middel van het formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’.

BV opheffen met schulden

Hoewel er in beginsel geen crediteuren meer mogen zijn bij het opheffen van een BV, zijn er enkele uitzonderingen. Na opheffing verandert de positie van de bestuurder naar de positie van vereffenaar. De vereffenaar is belast met de vereffening van het vermogen van de ontbonden BV. Dit houdt in dat er een lijst moet worden gemaakt met baten en schulden. Bij meer baten dan schulden worden de overgebleven baten uitgekeerd aan de aandeelhouders. In omgekeerde situatie, dus wanneer er meer schulden dan baten zijn, dan heeft de vereffenaar een aangifteplicht faillissement. Zonder deze aangifte loopt de vereffenaar het risico aansprakelijk te zijn. Het is toegestaan om met schuldeisers tot overeenstemming te komen door middel van een ‘schuldeisersakkoord’. In dat geval hoeft de opheffing BV met schulden niet tot een faillissement te komen.

Fiscale gevolgen BV opheffen

Een genomen besluit tot opheffing van een BV is niet herroepbaar. Na opheffing van de BV (het liquideren van een BV) zijn er meerdere fiscalen aspecten die meetellen. Daarbij moet worden gekeken of liquidatie fiscale consequenties heeft voor de BV zelf, of voor aandeelhouders en/of werknemers. U doet er goed aan voor de besluitvorming gedegen advies in te winnen over alle fiscale aspecten die van toepassing zijn of kunnen gaan zijn.

 

 

Opheffen BV met pensioenvoorziening

Is in de opgeheven BV een lijfrente of een stamrecht bij een verzekeringsmaatschappij ondergebracht, dan moeten de verplichtingen voor de beëindiging van de BV zijn overgedragen aan de verzekeringsmaatschappij of bank. In beide gevallen komen de gelden hiervoor uit de BV, ten koste van liquiditeit. Het is erg belangrijk dat bij opheffing BV met pensioenvoorziening aan fiscale voorwaarden wordt voldaan. Verzuimd u dit, dan kan dit zeer nadelige fiscale gevolgen hebben.

 

 

Vraag naar de mogelijkheden

Aan het besluit tot opheffing van een BV kleven nogal wat juridische en fiscale aspecten. Laat u daarom altijd zeer goed adviseren door fiscaal juridische experts met expertise op het gebied van BV liquidatie. De VRB Adviesgroep helpt ondernemers op weg door het geven van informatie en advies en het bieden van administratieve en fiscale ondersteuning. Wilt u meer informatie over de dienstverlening van de VRB Adviesgroep of heeft u gerichte vragen rondom het opheffen van een BV, vraag dan nu via deze website naar meer informatie. Tijdens kantoortijden kunt u ons ook telefonisch bereiken via het telefoonnummer 0346 – 555 797.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead