Op werkdagen bereikbaar
tussen 08:00 en 20:00 uur

0346 - 555 797

ZZP is geen rechtsvorm


Een ZZP BV maakt gebruik van het beste van twee werelden

ZZP, zelfstandige zonder personeel, maken een groot deel uit van het Nederlandse ondernemingsklimaat. ZZP is niets meer dan een term die omschrijft dat u geen personeel in dienst heeft. Wilt u een ZZP oprichten? Het is een misverstand dat ZZP een rechtsvorm is. Als ZZP moet u voor uw onderneming een rechtsvorm kiezen. Meestal is dat de eenmanszaak, maar dit hoeft niet. U kunt als ZZP ook voor de rechtsvorm BV kiezen. Voor een BV dient u statuten op te stellen en deze notarieel vast te leggen. Ook is de boekhouding van een BV ingewikkelder en dient u elk jaar uw jaarverslag te deponeren in het register van de Kamer van Koophandel.

ZZP oprichten, is dat mogelijk?

Wilt u een ZZP oprichten? Zoals eerder vermeld is ZZP geen rechtsvorm. ZZP kunnen er voor kiezen om zelf een speciale ZZP BV op te richten en daar vervolgens in loondienst te treden. Een ZZP BV is in principe een vorm waarbij de ZZP een eigen uitzendbureau heeft. De ZZP komt in loondienst van zijn/haar eigen ZZP BV en deze BV verhuurt de betreffende persoon aan zijn/haar (voormalige) opdrachtgever. De (voormalige) opdrachtgever van de ZZP is nu de nieuwe opdrachtgever van de ZZP BV geworden. Deze opdrachtgever zal nu in plaats van een factuur van de eenmanszaak van de ZZP voortaan een factuur van zijn/haar ZZP BV ontvangen.

BV met gezagsverhouding

Een ZZP BV is een speciale BV waarin door middel van speciale stemrechtaandelen het gezag aan derden is overhandigd. Door deze gezagsverhouding is er een arbeidsverhouding gecreëerd tussen de ZZP’er en zijn/haar eigen ZZP BV. De ZZP’er moet er bij een ZZP BV rekening mee houden dat hij/zij een speciale ZZP BV moet oprichten.

Welke rechtsvorm kiezen als ZZP?

Het grote voordeel van een BV is dat er een scheiding wordt aangebracht tussen privévermogen en zakelijk vermogen. Wanneer uw BV verdwijnt bent u fiscaal aansprakelijk als IB-ondernemer.  Hiermee verdwijnen ook de fiscale aftrekposten die inkomstenbelasting plichtige ondernemers hebben, zoals de startersaftrek, MKB-vrijstelling, kleineondernemingsregeling en/of zelfstandigenaftrek. Deze aftrekposten leveren de IB-ondernemer fiscale voordelen waardoor u goed moet nadenken waarvoor een BV voor u een goed keus is. Los van de keus voor een gewijzigde aansprakelijkheid wordt voor 2019 een omslagpunt gehanteerd van € 150.000, -. Wanneer de winst die u als ZZP in een eenmanszaak of VOF maakt hoger uitvalt dan € 150.000, – levert het fiscaal voordeel op om voor de BV als rechtsvorm te kiezen.

 

 

Voordelen ZZP oprichten

  • volledige vrijheid van ondernemen blijft behouden;
  • gebruik kan blijven maken van een groot aantal fiscale voordelen, zoals bijvoorbeeld de investeringsaftrek;
  • zakelijke kosten / aftrekposten kan blijven opvoeren;
  • geen (directe en indirecte) kosten hoeft af te dragen voor de diensten van een uitzendbureau of payrollbedrijf;
  • de winst kan reserveren / opbouwen in de eigen BV.

Heeft men als ZZP’er momenteel een eenmanszaak dan kan deze eenmanszaak worden ingebracht in de ZZP BV. Heeft men reeds een ‘normale’ BV dan kan deze BV notarieel worden omgezet naar een speciale ZZP BV.

Lage omzet, toch een BV?

Enige jaren geleden zijn de regels om een BV te starten versoepelt. Onder andere het  verplichte startkapitaal van € 18.000,- is komen te vervallen. Dit maakt de drempel lager voor kleine bedrijven om te kiezen voor de BV als rechtsvorm. Hoewel u daarmee fiscale aftrekposten mist, kan het verschuiven van aansprakelijkheid voor u zwaarder wegen. Het staat u vrij om dan voor een BV als rechtsvorm te kiezen.

Meer weten over een BV als ZZP?

VRB Adviesgroep helpt MKB-ondernemers met administratieve en bedrijfsjuridische diensten. Wilt u aan de slag als ZZP en zit u met vragen, wilt u de boekhouding uitbesteden of heeft u inhoudelijke vragen over uw fiscale en juridische rechten en plichten die horen bij uw gekozen rechtsvorm? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Kosteloze aanvragen

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead