Een ZZP BV maakt gebruik van het beste van twee werelden


Een BV met gezagsverhouding

Een ZZP BV is een speciale BV waarin door middel van speciale stemrechtaandelen het gezag aan derden is overhandigd. Door deze gezagsverhouding wordt er een loondienstverband gecreëerd tussen de ZZP’er en zijn eigen ZZP BV.

Een ZZP BV werkt als een eigen uitzendbureau

Wilt u een ZZP BV oprichten? ZZP’ers kunnen er voor kiezen om zelf een speciale ‘ZZP BV’ op te richten en vervolgens bij deze BV in loondienst te treden. Een ‘ZZP BV’ werkt alsof een ZZP’er zijn eigen uitzendbureau heeft en daar in loondienst is. De ZZP’er komt dus in loondienst van zijn eigen ZZP BV en deze BV verhuurt de betreffende persoon aan zijn/haar opdrachtgever. Deze opdrachtgever zal dan ook voortaan een factuur van zijn/haar ZZP BV ontvangen.

Het ‘ZZP BV Concept’ van de VRB Adviesgroep is om nog meer redenen uniek en dat is omdat de VRB Adviesgroep de loonadministratie verzorgt en een loonstrook afgeeft waar de afdracht van de loonheffingen en afdracht premies aan het UWV op staat vermeld. Met een dergelijke loonstrook zien opdrachtgevers dat er sprake is van een inhoudingsplicht in de ZZP BV en dat zij hierdoor niet nog een keer premies hoeven in te houden en af te dragen.

Met een ZZP BV heeft u aan de ene kant de voordelen en de vrijheden van het ondernemerschap en aan de andere kant bent u als werknemer van uw eigen BV verzekerd voor WW en (optioneel) WIA

Voordelen ZZP BV oprichten

  • volledige vrijheid van ondernemen blijft behouden;
  • gebruik kan blijven maken van een groot aantal fiscale voordelen, zoals bijvoorbeeld de investeringsaftrek;
  • zakelijke kosten / aftrekposten kan blijven opvoeren;
  • geen (directe en indirecte) kosten afdragen voor de diensten van een uitzendbureau of payrollbedrijf;
  • de winst kan reserveren / opbouwen in de eigen BV.

Heeft men als ZZP’er momenteel een eenmanszaak dan kan deze eenmanszaak worden omgezet en ingebracht in een ZZP BV. Heeft men reeds een ‘normale’ BV dan kan deze BV notarieel worden omgezet naar een speciale ZZP BV.