0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Structuur dochterondernemingen


Profiteer van de holdingstructuur voordelen

Een Holding BV is een rechtsvorm waarbij de holding een of meerdere dochterondernemingen in beheer heeft. Deze constructie heeft bepaalde fiscale voordelen maar ook nadelen. Een Holding BV heeft als voordeel dat verschillende activiteiten gescheiden binnen de diverse BV’s kunnen worden ondergebracht om kapitaalrisico te spreiden. De holding is daarbij de vennootschap die gezien kan worden als moederonderneming. Binnen de holding vallen dus meerdere BV’s. Dit heeft een groot aantal voordelen op het gebied van kapitaalbescherming. Mocht één van de BV’s failliet gaan, dan kan geen beroep worden gedaan op het kapitaal van de holding of andere BV’s binnen de holding.

Wat is een Holding BV?

Een Holding BV is een onderneming waar net zo gewerkt moet worden als in elk ander bedrijf om winst te maken. Maar de rechtsvorm heeft een aantal fiscale voordelen. De rechtsvorm verkleint risico op kapitaalverlies. Bij een BV zonder holding wordt winst aan de aandeelhouder(s )uitgekeerd. De aandeelhouder(s) lopen het risico dat bij claim of faillissement reserves verloren kunnen gaan.

Wanneer is een Holding BV interessant?

Ook uw onderneming met BV als rechtsvorm kan wellicht profiteren van de voordelen van een holdingstructuur. Of een Holding BV, ook wel Beheer BV genoemd, werkelijk interessant voor u is, kan samen met fiscaal juristen in kaart worden gebracht. De materie is te specialistisch en diepgaand om hier snel op te kunnen sommen. Ook op fiscaal gebied zijn er veel variaties die van toepassing kunnen zijn. Een analyse die u aangaat samen met een fiscaal jurist is de beste stap om te ontdekken of een Holding BV is de meest verstandige stap. Wilt u weten of een Holding BV voor een goede keus is, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Tijdig oprichten Holding BV

In veel gevallen doen zittende DGA’s er goed aan om de toekomstige bedrijfsopvolging te vergemakkelijken. Een holdingstructuur draagt bij aan dit gemak. De holdingstructuur maakt het namelijk mogelijk om de in de werkmaatschappij gerealiseerde winsten zonder belastingdruk aan de holding uit te keren. De aandelen van de werkmaatschappij blijven hierdoor goedkoop aangezien deze werkmaatschappij immers geen of nauwelijks winstreserves bevat en de beperkte omvang van de koopsom van de aandelen van de werkmaatschappij geen belemmering oplevert voor toekomstige bedrijfsopvolging. De deelnemingsvrijstelling kent ook grote voordelen bij verkoop van het aandelenbelang. Niet alleen de dividenden zijn vrijgesteld, er is tevens geen belasting verschuldigd over de boekwinst bij verkoop van de aandelen in de werk-BV. Deze boekwinst is pas belast met aanmerkelijkbelangheffing (25%) op het moment dat de winst vanuit de Holding BV aan privé wordt uitgekeerd.

Omdat de winsten middels de deelnemingsvrijstelling dus jaarlijks van de werk BV onbelast naar de Holding BV worden uitgekeerd, zijn de uitgekeerde bedragen hiermee beschermd tegen een eventueel faillissement van de werk BV. Een ondernemer die zijn jaarlijkse winst vanuit de werk BV keurig naar de Holding BV doorstort, haalt deze bedragen uit de risicosfeer van de werk-BV.

 

De mogelijkheden van een Holding BV

Bij een holding kunnen winstreserves overgeheveld worden naar een zuster holding, zodat het kapitaal uit de risicosfeer wordt gehaald. Het is toegestaan om deze winstreserve als werkkapitaal te gebruiken wanneer dit nodig of gewenst is. Een holding kan dienstdoen als onroerendgoedmaatschappij. Bedrijfspanden die binnen de holding vallen kunnen op dezelfde manier als overheveling van winstreserve beschermd worden.

Voordelen Holding BV

Een Holding BV, beheert de aandelen van een andere (werk) BV. De holding is de moeder en de werk BV is de dochter. Bij deze constructie is deelnemingsvrijstelling van toepassing zodat de winst waarover in de dochter BV belasting is betaald, belastingvrij mag worden uitgekeerd aan de Holding BV. Ook wordt de Holding BV uitgesloten van de winstbelastingen die al eerder op de dochtermaatschappij van toepassing waren. Met deze constructie kan bij verkoop van een BV belasting worden vermeden wanneer de opbrengst van de verkoop naar uw holding wordt overgebracht.

Laat u goed adviseren

Wilt u meer informatie over de holdingstructuur? Wilt u eens met een van onze fiscalisten in gesprek of een dergelijke structuur bij uw onderneming past? Dan plannen we graag een vrijblijvende afspraak voor u in. Voor meer informatie zijn we tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

 

 

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead