• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Boekhouders

De boekhouders van VRB verrichten alle fiscale en administratieve zaken die u als ondernemer jaarlijks dient te verzorgen. Deze werkzaamheden betreffen o.a. het inboeken van uw boekhouding, verzorgen van uw (loon)administratie, opstellen van uw jaarrekening en verzorgen van al uw belastingaangiften. Deze werkzaamheden worden altijd verricht voor een vast en van te voren met u overeengekomen bedrag.

VRB voor franchisenemers
VRB is gespecialiseerd in het ondersteunen van franchisenemers. VRB heeft inmiddels verschillende franchisebedrijven waarvoor zij voor de franchisenemers van deze franchisebedrijven de gehele financiële huishouding verzorgt. Franchisegevers vinden het in de regel prettig wanneer zij één partij en één aanspreekpunt hebben waar zij alle franchisenemers naar kunnen doorverwijzen. Een partij die voor een scherp en concurrerend tarief alle boekhoudkundige en fiscale werkzaamheden verzorgt.

Franchisenemers vinden het in de regel prettig indien zij worden ontzorgd en zij zich kunnen richten op hun primaire bedrijfsactiviteiten. VRB ontzorgt deze franchisenemers en neemt de gehele boekhouding voor haar rekening inclusief alle fiscale werkzaamheden en tussentijdse rapportages. VRB werkt zelf met AFAS en kan met dit pakket koppelingen maken met het softwarepakket van de franchisenemers.

VRB werkt met AFAS
Sinds 2016 werkt VRB met AFAS en heeft zij haar gehele bedrijfsproces met AFAS geautomatiseerd. Zo kunt als cliënt van VRB uw administratie met behulp van AFAS inscannen en wordt deze door ons ingelezen. VRB zet uw belastingaangiften en uw jaarrekening klaar in uw persoonlijke portal van AFAS en na uw akkoord worden deze automatisch naar alle betrokken instanties verstuurd. Ook heeft u als cliënt van VRB met AFAS de mogelijkheid om 24/7 uw boekhouding en de actuele cijfers en stand van zaken in te zien.

Meer weten?
Voor meer informatie of voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met de medewerkers van VRB. Zij zijn tijdens kantooruren te bereiken op nummer 0346 – 555 797.

Maak een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Aanvragen