• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Samenwerken met holdingstructuur

Holdingstructuur biedt efficiënte samenwerkingsmogelijkheden
Ook in geval van samenwerking met derden kan een holdingstructuur fiscale en financiële problemen voorkomen. Een derde die als aandeelhouder tot de werkmaatschappij toetreedt, behoeft via de prijs van de door hem verkregen aandelen geen vergoeding te betalen voor de winstreserves. Deze reserves zijn niet in de werkmaatschappij gebleven omdat deze immers aan de moedermaatschappij zijn toegevloeid.

In onderstaand schema staat de holdingstructuur uiteengezet. In dit schema heeft de DGA een belang van 100 procent in de holding-BV en heeft deze holding-BV een belang van 100 procent in de onderliggende werk-BV De managementvergoeding gaat van de werk-BV naar de holding-BV en hieruit wordt door de holding-BV onder ander het salaris van de DGA voldaan. Resteert aan het einde van het jaar winst dan keert de werk-BV dividend uit aan de holding-BV (onbelast) en eventueel keert de holding-BV vervolgens dividend uit aan de DGA (belast).

Hoe ziet een holdingstructuur eruit?

Samenwerken met een holdingstructuur
Indien twee partijen willen samenwerken dan kunnen zij ook ieder een eigen holding BV oprichten. Vanuit deze holding BV wordt vervolgens deelgenomen in de gemeenschappelijke werk BV. Het aandelenbelang dat iedere afzonderlijke holding BV heeft in de betreffende werk BV kan gelijk zijn maar de participaties kunnen ook van elkaar verschillen. Toekomstige winst kan naar rato van het aandelenbelang tussen de holding BV’s worden uitgekeerd. Staan er boven een werk BV twee holding BV’s en bezitten deze beide holding BV’s ieder 50% van de aandelen van de onderliggende werk-BV, dan is de verhouding waarop toekomstig dividend wordt uitgekeerd in beginsel eveneens 50/50.

In onderstaand schema wordt de samenwerking tussen twee holding-BV’s in een werk-BV toegelicht.

schema werk-BV met twee holding-BV's

Direct aanvragen