• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Managementvergoeding

Managementvergoeding als beloning voor deelnemende BV
Wanneer beide holding-BV’s voor de werkzaamheden die in de werk-BV worden verricht een bestuurder of directeur verhuren aan deze werk-BV ontvangen de holding-BV’s hiervoor een managementvergoeding. Zo ontvangt iedere holding-BV vanuit de werk-BV een vooraf overeengekomen managementvergoeding voor de door betreffende holding-BV geleverde managementdiensten. De hoogte van de managementvergoeding is voorafgaand aan de samenwerking besproken en vastgelegd in een managementovereenkomst. De individuele directeuren van iedere betreffende holding-BV zijn vrij in de besteding van de managementvergoeding. Winst die eventueel na betaling van de managementvergoeding in de werk- BV resteert kan na afdracht van vennootschapsbelasting worden gereserveerd of uitgekeerd aan de aandeelhouders. De verdeling van de winstuitkering verloopt zoals in beginsel gezegd naar rato van het aandelenbezit.

Voorbeeld:

    De aandelen van Computer BV zijn verdeeld over twee holding BV’s: Holding 1 BV en Holding 2 BV. Beide holding-BV’s bezitten 50% van de aandelen in Computer BV Afgesproken is dat beide holding-BV’s voor het leveren van de directie en feitelijke leiding aan Computer BV een maandelijkse managementvergoeding ontvangen van € 10.000,-. Men is volkomen vrij in hoe vervolgens beide holding BV’s omgaan met de maandelijkse managementvergoeding van € 10.000,-. Zo kan het zijn dat de directeur grootaandeelhouder in Holding 1 BV ervoor kiest om zichzelf een salaris van € 5000,- per maand uit te keren, € 1000,- per maand aan pensioenpremie te reserveren en € 4000,- als winstreserve (buffer) in zijn Holding te laten staan. De DGA van holding 2 BV geeft zichzelf een salaris van € 6000,- euro per maand, neemt een BMW5-serie als leaseauto ter waarde van € 2000,- per maand, besteedt € 1000,- per maand aan lunch- en dinerkosten met zakelijke relaties en reserveert uiteindelijk € 1000 per maand als winstreserve in zijn BV en bouwt verder geen pensioen op.

Samenvattend: In bovenstaand voorbeeld wordt duidelijk gemaakt hoe vrij en flexibel beide DGA’s zijn met het besteden en uitgeven van hun individuele managementvergoeding. De keuze van DGA 1 om pensioen op te bouwen leidt niet tot onvrede bij DGA 2 en andersom is DGA 2 volkomen vrij in de keuze een auto te leasen van € 2000,- per maand.

Direct aanvragen