0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

VOF omzetten naar BV

Een Vennootschap onder Firma (VOF) is een samenwerkingsverband tussen vennoten. Bij een VOF zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk. Bij een BV zijn de vennoten, mist gaan spraken is van wanbeleid niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de BV. Een VOF is zonder tussenkomst van notaris op te richten, en voor de vennoten van een VOF gelden dezelfde gunstige fiscale voordelen als voor starters en kleine ondernemers met een eenmanszaak als rechtsvorm.

 

Fiscale verschillen VOF en BV

Vennoten van een VOF zijn elk afzonderlijk IB-ondernemers (Inkomstenbelasting). Vennoten komen bij het voldoen aan het urencriterium van 1225 gewerkte uren per jaar, elk afzonderlijk in aanmerking voor startersaftrek, MKB-vrijstelling, kleineondernemingsregeling en of zelfstandigenaftrek. Administratief wordt de VOF zelf gezien als één rechtspersoon. De VOF is verplicht een administratie te voeren en BTW-aangifte te doen. Ook een BV wordt fiscaal als rechtspersoon gezien, maar geniet geen fiscale voordelen zoals hierboven genoemd. Over de winst die een BV maakt is vennootschapsbelasting verschuldigd. Over de winst die aan vennoten wordt uitgekeerd, dividend, is dividendbelasting verschuldigd. Wel kan de BV ervoor kiezen winst in het bedrijft te laten, ten gunste van aankopen op liquiditeit.

 

Van VOF naar BV

De omzetting van VOF naar BV kan op drie manieren. Middels een activa-passiva transactie, middels een geruisloze omzetting en middels een ruisende omzetting.

Bij de activa-passiva transactie verkoopt de VOF de eigendommen aan de BV. Over fiscale reserves dient inkomstenbelasting te worden betaald. Heeft een VOF fiscale reserves, dan is een geruisloze transactie een betere optie. Er hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald. Wel is goedkeuring van de Belastingdienst nodig. Bij een ruisende omzetting is tussenkomst van een accountant vereist voor het opstellen van een inbrengbalans en toelichting waarderingsgrondslagen. Bij een ruisende omzetting is afschrijving op bedrijfspand en reserves mogelijk.

 

Meer over dit onderwerp

De fiscale wet- en regelgeving rondom het omzetten van een VOF naar BV is complexer dan hier uiteengezet kan worden gezet. Laat u daarom altijd goed adviseren. Wilt u meer weten? De experts van VRB Adviesgroep staan u graag ter zijde.

De deskundigheid van de VRB Adviesgroep is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead