0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Wat is een BV

Een BV is een rechtsvorm die vennoten voorziet in een beperkte aansprakelijkheid. Bij een BV is een scheiding aangebracht tussen privévermogen en zakelijk vermogen. Een BV komt tot stand door het opmaken van statuten die worden opgenomen in een oprichtingsakte. Deze moeten notarieel worden vastgelegd. Winst uit een BV wordt niet belast met inkomstenbelasting maar met vennootschapsbelasting. Keert de BV winst (dividend) uit aan de aandeelhouder(s) dan dient hierover dividendbelasting te worden betaald.

Beperkte aansprakelijkheid

Een BV is een zelfstandig drager van rechten en plichten. Als rechtsvorm kent de BV aandeelhouders en een directie. Deze genieten beperkte aansprakelijkheid. Dit betekent dat, mits geen sprake is van wanbeleid, het privévermogen van vennoten zeker is gesteld.  Het is toegestaan dat een BV slechts één aandeelhouder heeft. Deze persoon vult dat zowel de rol als directeur-grootaandeelhouder (DGA) als vennoot.

Aandachtspunten BV

Sinds 1 oktober 2012 is er een nieuwe, versoepelde BV-wetgeving van toepassing. De nieuwe wet, de Flex-BV-wetgeving, stelt minder eisen aan het oprichten van de BV. Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,- , dat voorheen bij de start van een BV van toepassing was, is sinds 1 oktober 2012 komen te vervallen. Ook de verplichte kapitaalvermelding in de statuten is niet langer verplicht. Uiteraard blijven er nog genoeg verplichtingen over waar de BV fiscaal-juridisch aan moet voldoen. Zo dient een BV nog altijd bij notariële akte te worden opgericht. Ook is, ondanks de versoepelde wetgeving, de administratieve last, o.a. door het deponeren van jaarstukken, voor een BV aanzienlijker dan voor een eenmanszaak.

Meer weten over de rechtsvorm BV?

Wilt u meer weten? De experts van VRB Adviesgroep staan u graag ter zijde. Door samen te werken met VRB Adviesgroep vergroot u uw ‘team’ met belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead