0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Nadelen BV

Sinds 1 april 2012 is het startkapitaal om een BV te starten verlaagd van € 18.000,- naar € 0,01. Dit maakt het voor meer ondernemers aantrekkelijk om te kiezen voor de BV als rechtsvorm. Voor een goede afweging of een BV voor uw onderneming de meest geschikte rechtsvorm is, is het goed om ook te kijken naar de nadelen van een BV.

Risico van laag startkapitaal BV

Een BV starten met als startkapitaal één cent klinkt zeer aantrekkelijk, maar er zijn ook nadelen. Het is belangrijk dat er ook daadwerkelijk geld in de BV wordt gestort. Het verschil van een cent kant u duur komen te staan omdat bij het uitblijven van een storting u met uw privévermogen aansprakelijk blijft. De fiscus ziet dit als wanbeleid, en daarmee kunt u alsnog hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij schulden. Het startkapitaal kan bestaan uit geld, maar ook uit de inbreng van onroerend goed.

Daarnaast maakt u bij het opstarten van een BV kosten. De oprichting van een BV notarieel worden vastgelegd. Bij de oprichting moeten statuten worden opgesteld, waarin ook de hoogte van het startkapitaal moet worden opgenomen. Bij het passeren van de akte maakt u kosten die u bij een inbreng van 1 cent niet kunt dragen. De verlaging van de drempel is juridisch aantrekkelijk, vanuit oogpunt van liquiditeit ontstaat een ander beeld. Daarom is het altijd verstandig om, al hoeft het juridisch niet, een realistisch startkapitaal in te brengen.

Fiscale nadelen BV

Bij een BV horen specifieke fiscale regels. Maakt u weinig winst met de BV dan kan de belastingdruk relatief hoog uitvallen. Anders dan bij de eenmanszaak geniet de BV geen zelfstandigenaftrek, geen startersaftrek, geen MKB-vrijstelling en geen kleine-ondernemersregeling. Een BV moet jaarlijks een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel waardoor anderen inzicht hebben in het financiële wel en wee van de BV. Een BV oprichten kost geld en ook zijn administratieve kosten hoger.

Meer over dit onderwerp

We begrijpen dat hiermee niet alle vragen beantwoord zijn. De fiscale wet- en regelgeving is complexer dan hier uiteengezet kan worden. Wilt u meer weten? De experts van VRB Adviesgroep staan u graag ter zijde.

De deskundigheid van de VRB Adviesgroep is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead