0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Wat betekent BV

Wat betekent de afkorting BV? BV staat voor Besloten Vennootschap. Een vennootschap is een ondernemingsvorm waarbij twee of meer vennoten samenwerken met als doel het behalen van winst voor de onderneming. De BV zelf is een rechtsvorm. Een BV komt tot stand door het opmaken van statuten die worden opgenomen in een oprichtingsakte. Deze moeten notarieel worden vastgelegd.

De term ‘besloten’ van ‘besloten vennootschap’ betekent dat de aandelen van de BV niet vrij verhandelbaar zijn. Wil je aandelen verhandelen, dan gaat dit middels overschrijving. In de statuten van een BV kunnen hier afspraken over worden gemaakt. Een BV moet statuten notarieel laten passeren en deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Aandeelhouders

Een BV is een zelfstandig drager van rechten en plichten. Een BV kent aandeelhouders en een directie. Deze hebben een beperkte aansprakelijkheid. Dit betekent dat, mits geen sprake is van wanbeleid, het privévermogen van vennoten zeker is gesteld. Het is toegestaan dat een BV slechts één aandeelhouder heeft. Heeft iemand de meerderheid van de aandelen of heeft iemand een aanmerkelijk belang dan wordt deze persoon een directeur grootaandeelhouder genoemd. Kiest u als eenpitter voor een BV dan bent u vanzelf directeur-grootaandeelhouder (DGA) en vervult u binnen de BV de rol van vennoot en directie. Zijn de aandelen verdeeld tussen gehuwden in gemeenschap van goederen, of partners met geregistreerd partnerschap, dan wordt dit door de wet eveneens aangemerkt als zijnde één aandeelhouder.

Meer weten over de rechtsvorm BV?

De fiscale wet- en regelgeving rondom mogelijkheden en verplichtingen van de BV is complexer dan hier uiteengezet kan worden. Wilt u meer weten? De experts van VRB Adviesgroep helpen u graag bij uw bedrijfs- en fiscale vraagstukken.

De deskundigheid van de VRB Adviesgroep is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead