0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Voordelen BV

Een besloten vennootschap (BV) wordt fiscaal gezien als een rechtspersoon. Dit betekent dat bij eventuele schulden de natuurlijke personen die zitting hebben in de BV niet privé aansprakelijk kunnen worden gesteld waardoor het privévermogen buiten schot blijft mocht het misgaan met de BV. Dat klinkt aantrekkelijk en lokt de vraag uit waarom niet elke ondernemer kiest voor een BV als rechtsvorm. Dit heeft te maken met de fiscale regel- en wetgeving die van toepassing is op de BV als rechtsvorm. Deze zijn niet op elke ondernemingssamenstelling en/of ondernemingsgrootte toepasbaar en/of wenselijk.

Wanneer kies je voor een BV?

Met een BV als rechtsvorm wordt een scheiding aangebracht tussen privévermogen en zakelijk vermogen. Privévermogen blijft buiten schot bij een gedwongen bedrijfsbeëindiging. Dit is een interessante optie om te kiezen voor een BV. De BV mag een hypotheek verstrekken aan de privéwoning van de grootaandeelhouder. De rente mag zelf bepaald worden tot zelfs 0%. Is er wel rente dan vloeit dit naar de BV en niet naar een geldverstrekker. Bij verkoop van het bedrijf is binnen een BV geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit maakt toetreden tot, of overname van een bestaande BV eenvoudiger. Voor veel (potentiele) relaties en afnemers is de afkorting ‘BV’ achter de bedrijfsnaam een term die vertrouwen uitstraalt. Een BV als rechtsvorm kan bijdragen aan commercieel succes.

Naast bovenstaande voordelen zijn er nog meer voordelen die gelden voor de rechtsvorm BV. Daarnaast zijn er ook een aantal nadelen ten opzichte van andere rechtsvormen. Het is dus erg belangrijk dat er een juiste afweging gemaakt wordt welke rechtsvorm er het best bij de onderneming past.

Is een BV voor u de beste optie?

Om deze vraag te beantwoorden gaat u het liefst in gesprek met een goede adviseur. De fiscale wet- en regelgeving voor ondernemingen is complex. Een expert kan u voorlichten over de voor u meest gunstige rechtsvorm. Wilt u meer weten? De experts van VRB Advies staan u graag ter zijde.

De deskundigheid van de VRB Adviesgroep is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead