0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

BV

Binnen een BV genieten de aandeelhouders fiscaal een beperkte aansprakelijkheid. Om een BV te starten moet startkapitaal worden ingebracht en er moeten statuten worden opgesteld met tussenkomst van een notaris. Elk jaar dient een BV zijn jaarverslag te deponeren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

BV als rechtsvorm

Een BV kent aandeelhouders en een directie. De BV zelf wordt als rechtspersoon gezien. Dit betekent dat eventueel ontstane schulden ten laste komen van de BV zelf, en niet van de aandeelhouders of directie. Dit gaat niet op wanneer er sprake is van wanbeleid. Daarbij is wanbeleid een breed begrip. Het niet-deugdelijk zakendoen is een vorm van wanbeleid, maar ook het niet storten van het startkapitaal, of het nalaten van het deponeren van jaarstukken.

Het is toegestaan dat een BV slechts één aandeelhouder heeft. Start u als ZZP een BV dan bent u zelf zowel aandeelhouder als directeur of directeur-grootaandeelhouder (DGA). Als aandeelhouder dient u dan te stemmen, als directeur verricht u namens de BV rechtshandelingen.

Het is daardoor mogelijk ook als ZZP een BV te starten. De BV geldt daarbij als rechtspersoon, en de ZZP als aandeelhouder. Gaat het om een onderneming waarbij de aandelen zijn verdeeld tussen gehuwden in gemeenschap van goederen of partners met geregistreerd partnerschap, dan wordt dit door de wet gezien als één aandeelhouder. Iemand die zowel aandeelhouder als directeur is wordt een directeur-aandeelhouder genoemd. Heeft iemand de meerderheid van de aandelen of heeft iemand een aanmerkelijk belang dan wordt deze persoon een directeur-grootaandeelhouder genoemd.

Startkapitaal BV

Sinds 1 oktober 2012 is er een nieuwe, versoepelde BV-wetgeving van toepassing. De nieuwe wet, de Flex-BV-wetgeving heeft het eenvoudiger gemaakt een BV te starten. Er zijn een aantal regels versoepeld met als twee meest belangrijke dat het verplichte minimum startkapitaal van € 18.000,-  is verlaagd naar minimaal één eurocent. Ook is de vennootschap niet meer verplicht in de statuten het maatschappelijk kapitaal te vermelden. Een BV dient nog wel altijd bij notariële akte te worden opgericht en ook de verplichting tot het deponeren van jaarstukken is gebleven.

Meer weten over de rechtsvorm BV?

Ook met de Flex-BV is de  fiscale wet- en regelgeving van de BV is complexer dan hier uiteengezet kan worden. Wilt u meer weten over alle voordelen en nadelen? Wilt u in gesprek met de experts van VRB Adviesgroep om te zien of een BV voor uw onderneming de beste keus is? Neem dan contact met ons op.

De deskundigheid van de VRB Adviesgroep is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast advies verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead