0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

VOF

Wanneer je samen met iemand anders een bedrijf start, kun je dit doen binnen een Vennootschap onder Firma (VOF). De VOF is een rechtsvorm die op fiscaal gebied veel lijkt op de eenmanszaak. Net als bij een eenmanszaak zijn samenwerkende vennoten elk hoofdelijke aansprakelijk voor verlies uit de onderneming. Ook als dit verlies door een andere vennoot is veroorzaakt.

VOF fiscaal gezien

Vennoten van een VOF zijn elk afzonderlijk IB-ondernemers (Inkomstenbelasting). Vennoten komen bij het voldoen aan het urencriterium van 1225 gewerkte uren per jaar, elk afzonderlijk in aanmerking voor startersaftrek, MKB-vrijstelling, kleineondernemingsregeling en of een zelfstandigenaftrek. Administratief wordt de VOF zelf gezien als één rechtspersoon. De VOF is verplicht een administratie te voeren en BTW-aangifte te doen.

Onderlinge afspraken regelen

Binnen een VOF werkt men samen met andere ondernemers die elk iets inbrengen. Dit kan kapitaal zijn, expertise, ervaring of tijd. Om conflictsituaties te vermijden wordt een vennootschapscontract opgesteld. Hoewel dit niet verplicht is, is het verstandig dit met tussenkomst van een notaris te doen. In een vennootschapscontract kan elke afspraak opgenomen worden die vennoten samen overeen komen. In ieder geval worden de namen van de vennoten vermeldt, de inbreng en afspraken over toetreden en uittreden, de duur van de vennootschap en hoe wordt omgegaan met conflicten of faillissement. Ook worden in het vennootschapscontract punten opgenomen die betrekking hebben op de winstverdeling, winstverdeling, de algemene doelstellingen van de VOF en de bedrijfsvoering.

Meer over de VOF

We begrijpen dat hiermee niet alle vragen beantwoord zijn. De fiscale wet- en regelgeving is complexer dan hier uiteengezet kan worden. Wilt u meer weten? De experts van VRB Adviesgroep staan u graag ter zijde.

De deskundigheid van de VRB Adviesgroep is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen. Sinds 2005 zijn wij partner van vele ZZP en MKB-ondernemers in heel Nederland. Naast adviseren verzorgen wij alle fiscale- en administratieve werkzaamheden die u als ondernemer jaarlijks dient te verrichten.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead