ZZP contract


Overeenkomst van opdracht opstellen

Een zelfstandige zonder personeel (ZZP) kan samen met de opdrachtgever een contract of een overeenkomst opstellen. Dit noemt men een ‘overeenkomst van opdracht’. Vastgelegd wordt onder andere dat er geen sprake is van een loondienstverband. Daarnaast dienen de te verrichten werkzaamheden worden vastgelegd en de financiële afspraken.

Wat staat er in een ZZP contract?

In een ZZP contract worden naast persoonlijke gegevens de regels opgesteld waaraan zowel de ZZP als de opdrachtgever zich dienen te houden. In de overeenkomst van opdracht staat opgenomen dat de werkzaamheden niet in dienstverband wordt uitgevoerd, het tarief van de ZZP en afspraken over betaling, aanvang van de werkzaamheden, afspraken over meerwerk enzovoorts. Een overeenkomst van opdracht wordt afgesloten voor de duur van de werkzaamheden. In het contract kunnen de algemene voorwaarden worden opgenomen en voorwaarden als concurrentiebeding, geheimhouding van afspraken en regels rondom het niet nakomen van afspraken.   

Waarom zou je een overeenkomst van opdracht opstellen?

Om een opdrachtgever van een ZZP te vrijwaren voor loonheffing werd tot voor 2016 gewerkt met een VAR verklaring, een overeenkomst die aangaf dat er geen sprake was van een loondienstverband tussen ZZP en opdrachtgever. De VAR is vervallen. Wanneer een ZZP en opdrachtgever voor langere tijd met elkaar samenwerken is het goed om afspraken vast te leggen, maar een overeenkomst van opdracht dient ook als vervanging van de VAR-verklaring.

Een overeenkomst van opdracht opstellen

Er bestaan diverse standaardmodellen voor het opstellen van een overeenkomst van opdracht, maar u kunt deze ook zelf samenstellen. Wilt u hierover in gesprek met een specialist, neem dan contact op met een van de juridische specialisten van VRB Adviesgroep.   

De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij op de op het gebied van ondernemingsrecht en een juridische helpdesk. Samen met de VRB Adviesgroep belastingadviseurs en onze boekhouders, die bedrijven ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding, is VRB Adviesgroep een partner die adviseert en zorgen wegneemt.