Verminder risico's


Als ZZP bent u verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen

Als zelfstandige zonder personeel (ZZP) bent u zowel ondernemer als personeel. Dat is een kwetsbare positie die bij aansprakelijkheid, langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid de liquiditeit of zelfs het voortbestaan van de onderneming vrij snel in gevaar brengt. Als ZZP’er bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen om risico’s te verminderen of uit te sluiten.

Is verzekeren nodig?

Een ZZP is geen rechtsvorm, maar een term. Wanneer u zich als ZZP gaat inschrijven bij de Kamer van Koophandel moet u kiezen voor een rechtsvorm. De meeste ZZP hebben als rechtsvorm de eenmanszaak, maar ook een vof of BV is mogelijk. Elke rechtsvorm voorziet in fiscale en juridische rechten en plichten. Per gekozen rechtsvorm kunt u kiezen of, en welke verzekeringen verplicht of gewenst zijn.

Ziektekosten en aansprakelijkheid

Er is discussie gaande tussen werkgeversorganisaties en vakbonden dat elke werknemer, dus ook een ZZP’er, verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet afnemen. Tot dusver blijft het nog bij een discussie en heeft de ZZP geen enkele verplichting tot het afnemen van een verzekering. Verstandig is dit natuurlijk wel. Als ZZP heeft u bij ziekte of arbeidsongeschiktheid geen recht op een uitkering omdat u geen premie afdraagt. ZZP dienen zelf zorg te dragen voor zekerheden. Een ZZP kan vaak volstaan met het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat schade door toedoen van het uitoefenen van zijn beroep zijn afgedekt.

Collectief verzekeren als ZZP

Veel ZZP zien op tegen (verplicht) verzekeren vanwege de kosten. Het is mogelijk om u als ZZP in een collectief te verzekeren. Wilt u hier meer over weten of wilt u eens van gedachte wisselen over ‘ZZP en verzekeren’ neem dat contact met ons op.

De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij met een juridische helpdesk. Samen met de VRB Adviesgroep belastingadviseurs en onze boekhouders die bedrijven ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding is VRB Adviesgroep een partner die u adviseert en tevens helpt.