Op werkdagen bereikbaar
tussen 08:00 en 20:00 uur

0346 - 555 797

Eenmanszaak of ZZP

ZZP is een term die niets meer zegt dan dat u werkt als ‘zelfstandige zonder personeel’. Een ZZP’er is geen rechtsvorm. Als ZZP’er kiest u een rechtsvorm, die de eenmanszaak kan zijn, maar ook de VOF, de maatschap, de CV (Commanditaire Vennootschap) of de BV. Het verschil tussen ZZP en eenmanszaak is dus een verschil in terminologie. Als ZZP’er voert u als zelfstandige zonder personeel uw werkzaamheden uit binnen een gekozen rechtsvorm. In de praktijk wordt dit vaak door elkaar gehaald, omdat veel ZZP’ers de eenmanszaak als rechtsvorm kiezen.

Als eigenaar van een eenmanszaak bent u fiscaal-juridisch gezien geen werknemer van uw eigen onderneming. Dit betekent dat u geen aanspraak kunt maken op Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of de Werkloosheidswet (WW). Wilt u zich verzekeren, dan moet u hier zelf verzekeringen voor afsluiten.

Hoe richt je een eenmanszaak op?

Strikt genomen is een eenmanszaak oprichten relatief eenvoudig. Met inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en het openen van een bankrekening is de eenmanszaak opgericht. Bij uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel ontvangt u een BTW-nummer, en na het betalen van inschrijfkosten is uw eenmanszaak een feit.

Fiscale voordelen van een eenmanszaak.

Wanneer u als ZZP’er een eenmanszaak start heeft u in de meeste gevallen recht op startersaftrek, zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve en MKB winstvrijstelling. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor investeringsaftrek en meewerkaftrek voor een partner die tenminste 10 uur per week binnen het bedrijf meewerkt.

Meer informatie

Een eenmanszaak heeft als voordeel dat u deze eenvoudig kunt starten en zelf uw eigen baas bent. Dit heeft als consequentie dat er juridisch geen verschil is tussen zakelijke- en privévermogen. U bent verplicht een boekhouding te voeren en deze een aantal jaar te bewaren. Bent u voornemens een eenmanszaak op te richten? VRB Adviesgroep kan u helpen. De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij op de op het gebied van ondernemingsrecht en een juridische helpdesk. Samen met de VRB Adviesgroep belastingadviseurs en onze boekhouders die bedrijven ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding is VRB Adviesgroep een partner die adviseert en ambitieuze ondernemers hulp biedt waar nodig.

Direct aanvragen

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead