0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Een BV is drager van rechten en plichten


VRB Adviesgroep heeft antwoord op al uw fiscale ondernemersvragen

Een BV is een rechtspersoon waarmee de BV zelf een zelfstandig drager is van rechten en plichten. Als rechtspersoon is de BV daarmee zelf aansprakelijk voor haar handelen of nalaten. Wel bestaat er een vorm van bestuurdersaansprakelijkheid en aandeelhoudersaansprakelijkheid. Dit speelt met name in het geval van een faillissement van de BV. En dat is maar goed ook. De BV is een serieuze rechtsvorm waarvoor u als ondernemer de nodige aansprakelijkheid draagt. Het is geen ondernemersvorm waarbij u kunt doen en laten wat u wilt zonder fiscale of juridisch gevolgen.

Voordelen aansprakelijkheid BV

Maar de BV heeft wel degelijk een aantal voordelen wat betreft aansprakelijkheid. Als bestuurder of aandeelhouder van een BV bent u niet met het volledige privébezit aansprakelijk bij mogelijke schulden die voortvloeien uit de zakelijke activiteiten.

Wanneer bent u privé aansprakelijk bij een BV?

Het kan voorkomen dat u als bestuur tóch privé aansprakelijk wordt gesteld. De meest voorkomende situaties waarbij bestuurdersaansprakelijkheid intreed, is bij een kredietaanvraag. De bank kan als voorwaarde stellen dat u als privépersoon gevraagd wordt mee te tekenen. Ook wanneer niet voldaan wordt aan de verplichting jaarlijks van het deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel kan bij problemen overgegaan worden tot het aanspraak maken van privé aansprakelijkheid. Dit geldt ook bij faillissement of liquiditeitsproblemen door opzettelijk uitgevoerd wanbeleid. Er is sprake van wanbeleid wanneer u een financiële verplichting aangaat waarvan u op voorhand weet dat dit tot liquiditeitsproblemen leidt. Maar ook valsheid in geschriften, een onverzorgde boekhouding, aandeelhouders buiten relevante informatie houden. Ook het werken binnen het zwartgeldcircuit of het onevenredig verrijken van uzelf als bestuur zijn herkenbare voorbeelden die kunnen worden aangemerkt als wanbeleid.

Aansprakelijkheid passieve aandeelhouder

Ook als aandeelhouder van een BV kunt u persoonlijk aansprakelijk worden. De wet stelt als belangrijkste verplichting aan aandeelhouders dat de betaling van aandelen uitblijft. Ook kunnen de statuten bepalingen bevatten die aangeven waar u als aandeelhouder privé aansprakelijk voor bent. Daarnaast kan een concurrentiebeding in de statuten zijn opgenomen waardoor een aandeelhouder bescherming verliest bij het niet naleven van de afspraken. Het grootste risico’s dat aandeelhouders lopen is waardevermindering of zelfs verlies van de aandelen wanneer de BV failliet raakt. Alhoewel het niet hoeft te betekenen dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent, heeft een dergelijke situatie uiteraard wel een negatief effect op het privévermogen.

Conclusie: Hoewel het financieel eenvoudiger is geworden een BV te starten met het wegvallen van het verplichte minimale startkapitaal van € 18.000,-, heeft de BV voor aandeelhouders en bestuurders haar verantwoordelijkheden behouden. We hebben hier een aantal van de meest voorkomende situaties waarbij bescherming van privévermogen kan komen te vervallen genoemd. Voor een volledig beeld en de juiste afweging of een BV voor u de juiste rechtsvorm is, is het goed om met een deskundige alle voor- en nadelen door te nemen.

 

 

Wij helpen u graag

VRB Adviesgroep heeft experts in huis voor al uw fiscale en juridische ondernemersvragen. Sinds jaren helpen wij ondernemers op weg door het geven van informatie en advies, het verzorgen van de boekhouding en het bieden van fiscale ondersteuning bij het oprichten van BV’s holdingstructuren en LLP’s. Daarnaast hebben we interessante tools ontwikkeld die u als ondernemer helpen aan real time financieel overzicht en waarmee u uw administratieve verplichten vereenvoudigt. Wilt u meer informatie over de dienstverlening van VRB Adviesgroep? Neem vrijblijvend contact op. Tijdens kantoortijden zijn we telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0346 – 555 797.

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead