0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Nieuwe wetgeving startkapitaal


VRB Adviesgroep helpt u verder

Een van de grootste hindernissen voor kleine ondernemingen om niet voor een BV te kiezen als rechtsvorm was tot voor een paar jaar geleden het benodigde startkapitaal. Het minimale startkapitaal was tot 2012 € 18.000,-. Inmiddels bestaan er geen verplichtingen ten aanzien van het startkapitaal en kan er al een BV worden opgericht met een kapitaalstorting van slechts 1 eurocent. Deze drempelverlaging heeft het ondernemers makkelijker gemaakt om te kiezen voor de BV als rechtsvorm.

Net als iedere andere rechtsvorm geniet de BV fiscale voordelen en verplichtingen. Het grote verschil bij een BV is dat deze aandeelhouders heeft. Deze personen worden niet gezien als rechtspersoon, maar de BV zelf. Een voordeel van de BV is dat privévermogen buiten schot blijft bij faillissement indien er geen sprake is van opzettelijk uitgevoerd wanbeleid dat tot het faillissement heeft geleid. Met een verlaging van het startkapitaal tot een symbolisch bedrag, is het voor meer ondernemers aantrekkelijker om een BV als rechtsvorm te kiezen.

Hoeveel startkapitaal heeft uw BV nodig?

Sinds 1 april 2012 is het startkapitaal om een BV te starten verlaagd van € 18.000,- naar € 0,01. Het is wel belangrijk dat er ook daadwerkelijk geld in de BV wordt gestort. Het verschil van een cent kan u duur komen te staan omdat bij het uitblijven van een storting u met uw privévermogen aansprakelijk blijft. Het startkapitaal kan bestaan uit geld, maar ook uit de inbreng van onroerend goed.

Wetswijziging startkapitaal BV

De afschaffen van de drempel klinkt als een geweldige vooruitgang, maar de versoepeling brengt ook nadelen met zich mee. Het bestuur van de BV bestaat bij een laag startkapitaal meestal uit alleen de ondernemer zelf. De BV gaat echter de verplichting aan om elke verbinding die wordt aangegaan, ook daadwerkelijk uit de BV betaald kan worden. Met op de balans een minimaal startkapitaal tegen overeenkomsten als huur, contracten en inkoopkosten maakt de BV geen goede start. De oprichting van een BV dient notarieel worden vastgelegd. Bij de oprichting moeten statuten worden opgesteld, waarin ook de hoogte van het startkapitaal moet zijn opgenomen. Bij het passeren van de acte maakt u kosten die u bij een inbreng van 1 cent niet kunt dragen. De verlaging van de drempel is juridisch aantrekkelijk, vanuit oogpunt van liquiditeit ontstaat echter een ander beeld. Daarom is het altijd verstandig om, al hoeft het juridisch niet, een realistisch startkapitaal in te brengen.

Voor- en nadelen verlaging startkapitaal BV

De verlaging van startkapitaal BV heeft het voor een groep startende ondernemers eenvoudiger gemaakt om te kiezen voor de BV als rechtsvorm. Daarbij moet naast het voordeel van beschermd privévermogen niet vergeten worden dat het oprichten van een BV ook kosten en verplichtingen en een ander fiscale regelgeving hoort. Wat voor uw onderneming de meest ideale en meest fiscaal aantrekkelijk rechtsvorm is, is een zaak van gedegen afweging waarbij een reëel toekomstbeeld over de firma wordt meegenomen. Bij VRB Adviesgroep werken deskundigen die graag met u meedenken, adviseren en – ongeacht de ondernemersvorm – efficiënte administratieve ondersteuning bieden.

Laat u goed adviseren

Loopt u rond met fiscale vragen rondom het oprichten van een BV en heeft u behoefte aan informatief gesprek? Wilt u meer weten over onze werkwijze en mogelijkheden? Neem voor het maken van een vrijblijvende afspraak telefonisch contact met ons op. Wij zijn tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead