VRB Adviesgroep snapt hoe een Senioren BV werkt


Verlaag uw eigen bijdrage

Met het oprichten van een zogeheten Senioren BV kunnen particulieren met een aanzienlijk vermogen de vermogensrendementsheffing (box 3 belasting) ontwijken. Om deze belasting niet te hoeven betalen moet men het privévermogen in box 3 verlagen. Hiervoor kan men een zogeheten Senioren BV oprichten en – met het bedrag dat men aan het privévermogen wenst te onttrekken – het aandelenkapitaal van deze BV volstorten.

Door het oprichten van een Senioren BV en het overhevelen van privévermogen naar deze BV, zijn de gelden onttrokken aan het privé vermogen in box 3 en is het privévermogen ineens vermogen van de BV. Het vermogen wordt dan niet meer gezien als privévermogen en er hoeft dan ook geen vermogensrendementsheffing meer over betaald te worden.

Oprichten Senioren BV verlaagt eigen bijdrage

Bijkomend voordeel van een Senioren BV is dat het vermogen in de Senioren BV ook niet meer wordt meegenomen bij de berekening van de eigen bijdrage voor gebruik van een zorginstelling. Deze ‘bijvangst’ kan duizenden euro’s per maand aan kosten besparen.

Laat u goed adviseren

Samengevat kan de Senioren BV u veel geld opleveren tegen relatief weinig verplichtingen, mits u bereid bent aan een aantal voorwaarden te voldoen. Of de Senioren BV voor u optimaal redeneert adviseren wij u graag. Voor meer informatie zijn we tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.