0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Een spaar BV kan u voordeel opleveren


VRB Adviesgroep snapt hoe een Spaar BV werkt!

Een Spaar BV wordt opgericht om vermogen over te hevelen van belastingbox 3 naar box 2. Zodra het vermogen aan box 3 is onttrokken en is overgeheveld naar box 2 dan behoeft er geen vermogensrendementsheffing meer te worden betaald. Wel dient er door de BV winstbelasting te worden betaald over de winst die over dit kapitaal door de BV wordt gerealiseerd.

In het huidige financiële klimaat is ouderwets sparen wegens lage rentestand nauwelijks nog interessant. De lage spaarrente en een per 1 januari 2019 verhoogd belastingtarief in box 3 zorgt er bij grotere vermogens voor dat per saldo geld wordt ingeleverd. De Spaar BV is een manier om belastingdruk te verlagen. Een Spaar BV is een reguliere Besloten Vennootschap met het verschil dat de Spaar BV wordt opgericht door een privépersoon. Ander benamingen voor de Spaar BV zijn ook wel ‘Beleggings BV’, ‘Vermogens BV’ en ‘Box 3 BV’.

Voor wie is een spaar BV geschikt?

Per 1 januari 2019 is de belasting in box 3 voor grotere vermogens omhoog gegaan.

De Spaar BV is interessant voor privépersonen met een hoog bedrag aan gespaard vermogen. Bij de afweging of een Spaar BV geschikt is, is afhankelijk van de hoogte van het gespaarde bedrag. Een BV starten kost geld. In de afweging of een Spaar BV voor u geschikt is, is daarom een kort terugverdienmodel nodig. Het voordeel moet zorgvuldig worden afgewogen tegen de fiscale voordelen en vrijgestelde vermogensbelasting. Daarbij kunnen percentages en vrijstellingen per jaar worden aangepast. De grens waarop een Spaar BV interessant kan zijn ligt voor 2019 rond een vermogen van € 200.000,-.

Ontdek de mogelijkheden van een Spaar BV

Een Spaar BV moet, net als ander BV vormen notarieel worden vastgelegd. Hiervoor is een oprichtingsakte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig. De KvK meldt de oprichting van uw BV aan bij de Belastingdienst. Heeft u al een BV dan kunt u uw spaargeld hierin onderbrengen. In dat geval bespaart u opstartkosten. Bij een nieuwe BV brengt oprichting van een Spaar BV kosten met zich mee die moeten worden terugverdiend.

Sparen in een Spaar BV

Een Spaar BV kan u voordeel opleven. Wilt u weten of de Spaar BV voor u renderend is dan adviseren wij u graag. Als aandeelhouder van een BV heeft u administratieve en juridische verplichtingen. Elk jaar dient er een jaarrekening te worden opgesteld en deze dient gedeponeerd te worden bij de KvK. Wilt u uw spaargeld uit de BV halen kan dit onbelast. Wel moeten u hiervoor opnieuw naar de notaris omdat bij overboeking naar privé de statuten gewijzigd moeten worden. Ook de fiscus is zich bewust dat de Spaar BV u voordeel op kan leveren en is extra alert op ‘boxshoppen’. Wanneer het vermogen minder dan een half jaar in de BV wordt ondergebracht riskeert u alsnog belastingheffing in box 3.

 

Laat u goed adviseren

Samengevat kan de Spaar BV u veel geld opleveren tegen relatief weinig verplichtingen, mits u bereid bent aan een aantal voorwaarden te voldoen. Of de Spaar BV voor u een opties is? Wij voorzien u graag van advies. Voor meer informatie zijn we tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead