VRB Adviesgroep snapt hoe een Baby BV werkt


Voorkom erf- of schenkbelasting

Wilt u voorkomen dat uw kinderen of andere nabestaanden later over uw vermogen erf- of schenkbelasting moeten afdragen, dan is het wellicht verstandig om nu al een “Baby BV” op te richten op naam van uw kinderen.

Oprichten van een Baby BV

Met het starten van een Baby BV zorgt u ervoor dat u, op een vroege leeftijd van uw kinderen, een BV op hun naam zet en in deze BV uw activiteiten verder opbouwt en ontwikkelt. Op deze manier staan deze toekomstige activiteiten niet op uw eigen naam maar al gelijk op naam van de BV van uw kinderen. Uw kinderen hoeven bij uw overlijden dus niet meer af te rekenen met de fiscus over de waarde van de aandelen van deze BV want de bezittingen staan reeds op hun naam.

Stemrechtloze aandelen Baby BV

Het is met het oprichten van een Baby BV goed mogelijk om verschillende soorten aandelen uit te geven. Zo kunt u uw kinderen aandelen geven die enkel recht hebben op de (toekomstige) winst van de op te richten Baby BV. Daarbij is het niet verplicht om de kinderen ook stemrecht te geven in deze BV, dit noemen worden stemrechtloze aandelen genoemd. Zelf kunt u één aandeel met enkel al het stemrecht behouden maar zonder recht op de winst van deze Baby BV. Door het uitgeven van verschillende soorten aandelen zorgt u ervoor dat uw kinderen geen erf- of schenkbelasting hoeven af te dragen over de (toekomstige) waarde opbouw van de Baby BV maar dat u wel zelf het beleid van de vennootschap blijft bepalen.

VRB Adviesgroep behulpzaam bij starten van Baby BV

VRB Adviesgroep kan u terzijde staan bij het fiscaal op de juiste wijze inrichten van uw BV, het oprichten van een Baby BV of het onderhoud van al uw BV’s. Zo kan VRB Adviesgroep u ook van dienst zijn bij de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening van uw BV.

Voor meer informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met de medewerkers van VRB Adviesgroep. Zij zijn tijdens kantooruren te bereiken op nummer 0346 – 555 797.